بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 83,389,026,039 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,026,263 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,861 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,027,543 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 81,255

صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/13

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

بانك ايران زمين

مدیر ثبت:

شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

احسان خاتوني داريان، فرشته تكسيبي، سميرا شير محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي خدمات مديريت دايا رهيافت

مدیر اجرا:

موسسه خيريه زنجيره اميد

نمودار‌ها