Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک ایران زمین  7500 75
2 بیمه آرمان 2500 25
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان